15-09-16 Ενημερωτικές ημερίδες για σχολικούς συμβούλους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

15-09-16 Ενημερωτικές ημερίδες για σχολικούς συμβούλους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σε  ενημερωτικές ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καλεί τους σχολικούς συμβούλους το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι ημερίδες έχουν ως θέματα :
α) τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
β) τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης Δημοτικού, Γυμνασίου, ΓΕΛ

Το πρόγραμμα

Α) ΑΘΗΝΑ

· Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου

ΥΠΠΕΘ : Αίθουσα «Jacqueline de Romilly» : Πληροφορική

Αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη»:  Κοινωνικές Επιστήμες, Τέχνες

· Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου

ΥΠΠΕΘ : Αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη»

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ( όλα τα μαθήματα)

· Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου

ΥΠΠΕΘ : Αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» : Μαθηματικά

«Jacqueline de Romilly» : Φυσικές Επιστήμες

Β) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

·  Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου

Αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,  Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία

·  Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου

Αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ( όλα τα μαθήματα)

·  Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου

Αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Πληροφορική, Κοινωνικές επιστήμες, Τέχνες
Φυσικές Επιστήμες , Μαθηματικά

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας