08-09-16 Μετονομασία τμημάτων του Μηχανογραφικού

08-09-16 Τροποποιήσεις Υπουργικών Αποφάσεων

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τροποποιητικές Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη.

Πρόκειται για τις αποφάσεις:

 

    • Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/2009 (ΦΕΚ 373 Β΄) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)- Ομάδα Αστα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων» υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

    • Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β΄) υπουργικής απόφασης

 

    • Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391/Β/30-3-2006) υπουργικής απόφασης

 

Το ΦΕΚ
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας