06-09-16 Περισσότερες από 15.000 πιστώσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω ΕΣΠΑ

06-09-16 Περισσότερες από 15.000 πιστώσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω ΕΣΠΑ

Ξεπερνούν τις 15.000 οι πιστώσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών όλων των κατηγοριών μέσω ΕΣΠΑ, καθώς αυτές ανέρχονται σε 15.149. Στον πινακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των πιστώσεων ανά έργο. Σημειώνουμε ότι το Υπουργείο έχει ήδη εξασφαλίσει 319 εκ. ευρώ για  20.916 προσλήψεις και από τις τρεις πηγές χρηματοδότησης, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, κρατικό προϋπολογισμό.

 

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2016 – 2017
1 Ενιαίος τύπος δημοτικών σχολείων 4.075
2 Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) Στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά τμήματα 800
3 Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση 1.000
4.1 Υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 2.483
4.2 Υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΒΠ + ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ) 570
5 Προσχολική Εκπαίδευση – Νηπιαγωγείο 1.225
6 Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 4.696
7 Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 300

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας