05-09-16 Φίλης προς τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών


05-09-16 Φίλης προς τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών

Παρουσία εκατοντάδων εκπαιδευτικών άρχισε σε αίθουσα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η σειρά των σεμιναρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών.

Ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, καλωσορίζοντας τους εκπαιδευτικούς στο σύντομο χαιρετισμό του, ανέφερε:

«Το Υπουργείο αυτό δεν είναι ένας διοικητικός μηχανισμός. Είναι κάτι περισσότερο, είναι ένας θεσμός που οργανώνει τη μάθηση κι αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς που είναι η ψυχή των σχολείων.

Χτες εγκαινιάσαμε ένα όμορφο σχολικό κτίριο στην Πεντέλη αλλά κτίρια όπως και ψηφιακές υποδομές που είναι αναγκαία σήμερα δεν θα έχουν μεγάλη αξία αν δεν υπάρχει ο εκπαιδευτικός που δεν είναι εύκολο να του αναγνωριστεί μισθολογικά σήμερα η προσφορά του, αλλά τουλάχιστον να μην απαξιώνεται από την κοινωνία, να του αναγνωρίζεται ηθικά τουλάχιστον, η προσφορά του.

Η σημερινή συνάντηση, βλέπω ότι έχει αρκετή συμμετοχή άρα επιτυχία που επιβεβαιώνει ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ένας υπάλληλος. Εννοεί την έννοια του λειτουργήματος του. Κι εκτός εκπαιδευτικού ωραρίου δίδει πολλά πράγματα που δεν είναι γνωστά στην κοινωνία ή δεν είναι παρατηρήσιμα, συχνά από την κοινωνία. Το βασικό στοιχείο του εκπαιδευτικού για να προσφέρει, που λείπει τα τελευταία χρόνια είναι η επιμόρφωση. Γιατί δεν αρκεί ένα πτυχίο, εξελίσσεται η ζωή, εξελίσσεται η εκπαιδευτική πράξη οπότε είναι αναγκαία η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται κάθε στιγμή με σύγχρονο κι επαρκή τρόπο στα καθήκοντά του.

Θυμίζω ότι έχουμε αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες που αφορούν τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Εκπαίδευση. Η πρώτη, αναφέρεται στην εφαρμογή του προγράμματος της Αγγλικής στην πρώιμη ηλικία. Δεν υπάρχουν Δημοτικά σχολεία, τετραθέσια και άνω, από τις 12 του μηνός φέτος που να μην έχουν από την Α’ Δημοτικού την ξένη γλώσσα. Θα έχουν ξένη γλώσσα; Θέλουμε επέκταση του προγράμματος από την Ά τάξη του Δημοτικού. Και θα χουμε την δυνατότητα να το βελτιώσουμε το πρόγραμμα αυτό, αν δούμε τα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή του.

Η δεύτερη ρύθμιση για την οποία θα ενημερωθείτε εκτενέστερα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αφορά τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου προγράμματος σπουδών ξένων γλωσσών. Σύντομα θα βγει και Υπουργική Απόφαση που θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Το σημαντικότερο με το πρόγραμμα αυτό είναι ότι επιτρέπεται η σύνδεση της εκμάθησης ξένων γλωσσών στο σχολείο με εξετάσεις πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας καθώς έχει σχεδιαστεί με βάση την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης περιγράφοντας τις επικοινωνιακές ικανότητες που αναμένεται να έχουν αναπτύξει οι μαθητές και οι μαθήτριες σε κάθε γλώσσα ένα προς ένα σε κάθε επίπεδο Γλωσσομάθειας.

Και η τρίτη ρύθμιση αφορά την αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών στις ξένες γλώσσες που πρέπει να είναι συμβατή με το πρόγραμμα σπουδών και το στόχο της προετοιμασίας τους για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Επίκειται λοιπόν η δημοσίευση και νέου Υπουργικού Διατάγματος για την αξιολόγηση στο Γυμνάσιο και θα ακολουθήσει και για το Λύκειο.

Τέλος, έχει προχωρήσει η προετοιμασία του σχεδίου Νόμου που θα θεσμοθετεί το Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Κρατικό Γλωσσομάθειας. Στόχος μας είναι να είναι δυνατή η διαβαθμισμένη διενέργεια μέσω ψηφιακών εφαρμογών και η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σ’ αυτές τις εξετάσεις.

Προφανώς, και προλαβαίνω σε ενστάσεις και προβληματισμούς δεν βαίνουν όλα καλώς στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση. Δεν βαίνουν όλα καλώς επειδή έχουμε ολοκληρώσει κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες και έχουμε προγραμματίσει κάποιες άλλες. Στο βασικό ερώτημα που τίθεται σήμερα σ’ ένα γονιό, αν το παιδί του θα μάθει Ξένη Γλώσσα στο σχολείο ή στο Φροντιστήριο, η απάντηση δεν είναι πειστική εκ μέρους της Πολιτείας. Σ’ αυτό το ερώτημα πρέπει ν’ απαντήσουμε με όποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε. Που το παιδί μπορεί να μάθει ολοκληρωμένα την Ξένη Γλώσσα, στο σχολειό ή στο Φροντιστήριο. Δηλαδή πως θα περιορίσουμε τη δύναμη που έχει σήμερα η παραπαιδεία που εισχωρεί στον οικογενειακό προγραμματισμό, προκειμένου να ανταποκριθεί ο γονιός στην ανάγκη να μάθει το παιδί καλά μία ή και δύο ξένες γλώσσες. Και αυτό είναι θέμα της Πολιτείας κι όχι στενά των εκπαιδευτικών.

Υπάρχουν λοιπόν πολλά που πρέπει να γίνουν, με πιο γρήγορους σχεδιασμούς, και πιο γρήγορο βηματισμό. Λαμβάνουμε υπόψη τα συμπεράσματα του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την αναβάθμιση για την Ξενόγλωσση εκπαίδευση. Γνωρίζουμε ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη και αναγκαία μέσα σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο αλλά όχι μόνο αυτό. Είναι αναγκαία και απαραίτητη η εκμάθηση ξένων γλωσσών προκειμένου η κοινωνία να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στο αλλοεθνές, το αλλόγλωσσο, το διαφορετικό, το οποίο δεν μας περιβάλλει απλώς, είναι και μέσα στην χώρα μας, δίπλα μας, στο ίδιο θρανίο πολλές φορές. Γιατί η εκμάθηση ξένων γλωσσών διευρύνει το πνεύμα και δημιουργεί τη συνείδηση ότι είμαστε πολίτες, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά πολίτες του Κόσμου. Με αυτές τις σκέψεις για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση προχωρούμε βήμα-βήμα την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη χώρα μας. Μεταρρύθμιση η οποία αγκαλιάζει σήμερα το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και το νέου τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, αγκαλιάζει το Γυμνάσιο με τις αλλαγές στον τρόπο εξετάσεων και στην οργάνωση συνεπώς της ύλης, σε λίγο, ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια, αφού το μελετήσουμε γιατί είναι ένα δύσκολο θέμα, την αναμόρφωση των Λυκειακών τάξεων προκειμένου οι εξετάσεις για την είσοδο στα πανεπιστήμια να ενταχθούν μέσα στο Λύκειο και να είναι οργανικό στοιχείο του μαθήματος έτσι ώστε να αποκτήσει το Λύκειο το μορφωτικό του ρόλο και να μην είναι ένα υποβαθμισμένο σχολείο.

Αυτά και άλλα σκεπτόμαστε και σχεδιάζουμε σε επαφή κι επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και την κριτική και προφανώς όταν κανείς κάνει διάλογο και κριτική είναι λογικό να μιλάει ορισμένες φορές με υπερβολή, κατανοητό και αυτό. Αυτό για το οποίο σας διαβεβαιώνουμε είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε το Δημόσιο σχολείο, θέλουμε να το αναβαθμίσουμε και αυτή μας η θέληση και η πολιτική επιλογή σε συνθήκες δημοσιονομικής λιτότητας δεν το παραγνωρίζουμε, είναι που καθοδηγεί τα βήματα μας. κι αυτή η αλλαγή έχει ως βάση την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού, του εκπαιδευτικού ο οποίος δυστυχώς, δέχτηκε, πολιτικές επιθέσεις και μία απαξιωτική πολιτική και κοινωνική κριτική τα προηγούμενα χρόνια.

Σας ευχαριστώ.»

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας