ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πίνακας τοποθέτησης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών εδώ

Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών από Διάθεση ΠΥΣΔΕ εδώ

Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών από Απόσπαση εδώ

Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε Τμήματα Ένταξης εδώ

Πίνακας Αμοιβαίων Αποσπάσεων εδώ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν με την Πράξη 16/02-09-2016 του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους τη Δευτέρα 05-09-2016.