31-8-16 Τροποποίηση της κατανομής των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Επιστημονικά πεδία

panelapotel400px

31-8-16 Τροποποίηση της κατανομής των τμημάτων της τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης στα Επιστημονικά πεδία

Το σχετικό ΦΕΚ

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας