31-08-16 Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017

3o dimotiko koufalion

31-08-16 Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας