Λειτουργικά Κενά Τμημάτων Ένταξης 2016-17 (Ανακοινοποίηση)

Πίνακας λειτουργικών κενών Τμημάτων Ένταξης  εδώ

 

Πρόσκληση

 Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 135935/Ε1/23-08-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα προσόντα των άρθρων 20, παρ. 1.3, 1.4, και 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), του άρθρου 28, παρ. 2α, του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και της αρ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2636 Β΄) Υ.Α. να καταθέσουν αίτηση για τοποθέτηση στα κενά των ειδικοτήτων του παραπάνω πίνακα.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ από Τρίτη 30-08-2016 έως και Τετάρτη 31-08-2016 και ώρα 14:00,

α) αυτοπροσώπως,

β) με FAX ή με email (σκαναρισμένη αίτηση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231022964) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Το έντυπο αίτησης   εδώ