Πράξη ορισμού Προέδρου και Γραμματέα της κοινής συνεδρίασης των Συμβουλίων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Προβολή αρχείου

ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:
Πρόεδρος  ο  κος  Πιλιτζίδης  Σπυρίδωνας,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ  04.02,  με  βαθμό  Α’,Διευθυντής της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας.
Γραμματέας  του  Συμβουλίου  ορίζεται  η  κα  Πανοπούλου  Χριστίνα,  Διοικητικός  Υπάλληλος κλάδου ΔΕ1 ‐ Διοικητικού, με βαθμό Δ’, της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρωτή της τον κ. Κρέτση Κωνσταντίνο,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ  11,  με  βαθμό  Δ΄,  του  Δημοτικού  Σχολείου  Καμένων Βούρλων.
Σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  του  Προέδρου,  θα  προεδρεύει  ο  κ. Γκούμας  Ευθύμιος, εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ  70,  με  βαθμό  Β’,   ιευθυντής  Διεύθυνσης  Α/θμιας  Εκπαίδευσης Φθιώτιδας