24-08-16 Πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16)

music400px

24-08-16 Πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16)

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί Πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16), ανά μουσικό όργανο για τα μουσικά σχολεία, όπως καταρτίστηκαν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2016-2017 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://e-aitisi.sch.gr.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αίτημα αλλαγής/διόρθωσης στοιχείων μέσω της «οικείας» Δ/νσης Εκπαίδευσης στο ΥΠΠΕΘ. Η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 25/8/2016 έως και τη Δευτέρα 29/8/2016.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας