24-08-16 Στατιστικά στοιχεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις

24 08 16 statistics

24-08-16 Στατιστικά στοιχεία για τις πανελλαδικές

Το 40,64% των συμμετεχόντων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις με το ΝΕΟ σύστημα επέλεξε να εξεταστεί σε 5ο μάθημα για να αυξήσει τις δυνατότητες επιλογής του. Το υπόλοιπο 60% δεν επέλεξε το 5ο μάθημα αν και αυτό δεν επηρέαζε βαθμολογικά τα υπόλοιπα μαθήματα και αυτό φυσικά είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστούν οι επιλογές των Τμημάτων σε ένα πεδίο.

Στην πρώτη προτίμησή τους εισήχθησαν 10.264 υποψήφιοι, δηλαδή το 11,73%, ενώ από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι τα αγόρια είχαν υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας έναντι των κοριτσιών. Συγκεκριμένα πέτυχε το 67,96% των αγοριών, ενώ για τα κορίτσια το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 65,8%.

 

Ο αριθμός των κενών θέσεων φέτος ήταν 621 για τους υποψηφίους του ΝΕΟΥ συστήματος συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων των Ειδικών κατηγοριών. Όσον αφορά αποκλειστικά τους υποψηφίους των Ημερήσιων Λυκείων με το ΝΕΟ σύστημα οι κενές θέσεις ήταν μόλις 295 και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 80 2 -78
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΝΕΟ) 2 1 -1
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 75 40 -35
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 58 30 -28
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 132 107 -25
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 132 45 -87
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 126 96 -30
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 180 173 -7
-295

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ – ΓΕΛ ΝΕΟ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΥΛΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Άρρεν 40.502 27.526
Θήλυ 47.000 30.929
ΣΥΝΟΛΑ 87.502 58.455
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΠΡΩΤΗ(1η) 10.264
ΠΛΗΘΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ(ΓΕΛ ΝΈΟ)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΕΣ 621
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ 5ο ΜΑΘΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
5ο ΜΑΘΗΜΑ 35.653

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας