22-08-16 Τα ελεύθερα βοηθήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών για το Λύκειο

22 08 16 books

22-08-16 Τα ελεύθερα βοηθήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών

Εγκρίθηκαν τα ελεύθερα βοηθήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών για το Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2016-2017.  Ακολουθούν οι αποφάσεις:

 

Αγγλικών

 

Γαλλικών

 

Γερμανικών

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας