09-08-16 Πίνακες αναπληρωτών μουσικών ανά όργανο

moysanap

09-08-16 Πίνακες αναπληρωτών μουσικών ανά όργανο

Αναρτήθηκαν στο http://e-aitisi.sch.gr/ οι πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ανά μουσική ειδικότητα.

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας