05-08-16 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

05 08 16 apospaseis

05-08-16 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι κατα προτεραιότητα αποσπάσεις και οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Η απόφαση σελίδες 1-29

σελίδες 30-58

Η απόφαση σε συμπιεσμένο αρχείο

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας