22-07-16 Ο αριθμός των αιτήσεων αναπληρωτών σε Μουσικά Σχολεία

22 07 16 music

22-07-16 Ο αριθμός των αιτήσεων αναπληρωτών σε Μουσικά Σχολεία

Στις 19 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων των αναπληρωτών των μουσικών ειδικοτήτων, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των αιτήσεων σε Μουσικά Σχολεία ανά ειδικότητα.

anapl-aitiseis-mous-201617
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας