22-07-16 Προσκλήσεις για συμμετοχή στην πρώτη Θερινή Ακαδημία ‘’Πέρα από την προσφυγική κρίση-Σπουδάζοντας στην Ευρώπη’’

sia 400px

Η πρόσκληση για συμμετοχή σε μορφή pdf.

Call for participants (pdf.)

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας