21-07-16 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΕΝΟ

Πίνακας τοποθέτησης εκπ/κου σε οργανικό κενό εδώ

Το ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας ενημερώνει τους εκπ/κους της αρμοδιότητάς του ότι περατώθηκε η διαδικασία τοποθέτησης εκπ/κων σε οργανικά κενά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης