ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

1. Πίνακας τοποθέτησης εκπ/κων εδώ

Σημείωση: Παρακαλούνται οι εκπ/κοι που τοποθετήθηκαν με την Πράξη 12/18-07-2016 του ΠΥΣΔΕ να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης από την Πέμπτη 21-07-2016.

2. Τελικός πίνακας οργανικών κενών εδώ

Πρόσκληση

Σύμφωνα με το Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίμησής τους και εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν αίτηση για τοποθέτηση στα κενά των ειδικοτήτων του παραπάνω πίνακα δηλώνοντας κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία και μέχρι είκοσι.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ από Τρίτη 19-07-2016 έως και Πέμπτη 21-07-2016 και ώρα 12:00,
α) αυτοπροσώπως,
β) με FAX ή με email (σκαναρισμένη αίτηση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231022964) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Το έντυπο αίτησης εδώ