15-07-16 Συνάντηση εργασίας Φίλη-Πελεγρίνη-Τζάκρη

syn15 07

15-07-16 Συνάντηση εργασίας Φίλη-Πελεγρίνη-Τζάκρη

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης και ο Υφυπουργός Θεοδόσης Πελεγρίνης συναντήθηκαν σήμερα με την Υφυπουργό Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη με κύριο αντικείμενο της συζήτησης την καλύτερη διασύνδεση μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και των παραγωγικών επιχειρήσεων.

 Η κυρία Τζάκρη ενημέρωσε για τα αποτελέσματα  των εργασιών του forumβιομηχανίας που ολοκληρώθηκε και έθεσε τα προβλήματα διοικητικά και γραφειοκρατικά που έχουν διαπιστωθεί και αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη επιχειρηματικής καινοτομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ο Υπουργός Παιδείας συμφώνησε  ότι είναι ανάγκη η καινοτόμα επιχειρηματικότητα και κυρίως η νεανική να αποτελέσουν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πάρει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Βιομηχανίας ώστε να αρθούν τα όποια γραφειοκρατικά και διοικητικά προβλήματα υπάρχουν.