ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ – ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1. Πίνακας υπεραρίθμων εκπ/κων σχ. έτους 2016-17 εδώ

2. Πίνακας τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπ/κων μετά από άρση εδώ

Σημείωση: Παρακαλούνται οι εκπ/κοι που τοποθετήθηκαν με την Πράξη 11/13-07-2016 του ΠΥΣΔΕ να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης την Πέμπτη 14-07-2016.

3. Πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά εδώ

Πρόσκληση

Σύμφωνα με το Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:
α) παρέμειναν υπεράριθμοι
β) βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ
γ) ήρθαν με μετάθεση
δ) επιθυμούν βελτίωση,
να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία που επιθυμούν (ανεξαρτήτως κενού και μέχρι είκοσι σχολικές μονάδες).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Πέμπτη 14-07-2016 έως και Δευτέρα 18-07-2016 και ώρα 12:00,
α) αυτοπροσώπως,
β) με FAX ή με email (σκαναρισμένη αίτηση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231022964) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Το έντυπο αίτησης εδώ