Εμπλουτισμός ψηφιακού περιεχομένου για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» εντάχθηκε η  Πράξη “εμπλουτισμός διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών ενόψει των πανελλήνιων εξετάσεων» με δικαιούχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – Διόφαντος (ΙΤΥΕ),στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση και τον εμπλουτισμό του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού έξι (6) πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ Λυκείου με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών ενόψει των πανελληνίων εξετάσεων.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα:

α) την επικαιροποίηση/ προσαρμογή του υλικού των ψηφιακών βοηθημάτων που λειτουργούν ήδη στις απαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (διαγραφή ασκήσεων εκτός εξεταστέας ύλης, νέο υλικό ασκήσεων, διαγωνισμάτων κλπ.),

β)τη δημιουργία δύο νέων ψηφιακών βοηθημάτων και την επέκταση του ιστότοπου ώστε να φιλοξενήσει το νέο υλικό. Το περιεχόμενο των νέων βοηθημάτων θα περιλαμβάνει:

i)παραδόσεις της θεωρίας του αντίστοιχου μαθήματος σε μορφή βίντεο ή διαφανειών (webinars),

ii)υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος όπως σημειώσεις, ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις,

iii)επαναληπτικές ασκήσεις και διαγωνίσματα στα πρότυπα των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων.

Η επικαιροποίηση του υφιστάμενου υλικού καθώς και η ανάπτυξη των νέων βοηθημάτων θα γίνει από ομάδα εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν μέσω ανοικτών προσκλήσεων καθώς και εθελοντές.

Η ομάδα των εκπαιδευτικών θα πλαισιώνεται από ομάδα διορθωτών που θα έχει την ευθύνη του ποιοτικού ελέγχου καθώς και μια τεχνική ομάδα που θα έχει την ευθύνη κατασκευής και ανάρτησης του υλικού καθώς και λειτουργίας και συντήρησης του ιστότοπου.

 

Η απόφαση ένταξης