Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου
το ΦΕΚ

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου.
το ΦΕΚ

Αναθέσεις Γυμνασίου

anatheseis-gym-1617

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΩΝ KAI ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε εδώ