Οδηγίες για την εγγραφή των αναπληρωτών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

εδώ

Οι κωδικοί TAXISNET ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ και δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί taxisnet από τον σύζυγο ή τους γονείς ή τα παιδιά.

π.χ. Η σύζυγος που δεν έχει κωδικούς taxisnet δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους
κωδικούς taxisnet του συζύγου με τον οποίο κάνουν κοινή φορολογική δήλωση.

Όσοι δεν κάνουν φορολογική δήλωση αλλά είναι προστατευόμενα τέκνα και δεν
έχουν κωδικούς taxisnet δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς των γονιών τους.

Το σύστημα ΟΠΣΥΔ προσπελαύνεται στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr/.

opsyd-auth