Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τις αλλαγές στην εκπαίδευση (ωράριο υπευθύνων εργαστηρίων)

πατήστε εδώ
τα άρθρα για την Α/θμια & Β/θμια Εκπ/ση αρχίζουν από το άρθρο 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 32
Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας
Άρθρο 33
Ρύθµιση θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Εδώ καθορίζεται που µπορούν να απασχολούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.
Άρθρο 34
Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Άρθρο 35
Ρύθµιση θεµάτων σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 36
Ρύθµιση θεµάτων στελεχών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 37
Ρύθµιση θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Άρθρο 38
Ρύθµιση θεµάτων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
Άρθρο 39
Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων µη τυπικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 40
Ακύρωση επιστροφής µισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών.
Άρθρο 41
Διάθεση εκπαιδευτικών στα δηµόσια Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 42
Ρύθµιση Θεµάτων Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
Άρθρο 43
Ρύθµιση θεµάτων του Ιδρύµατος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.
Άρθρο 44
Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
………………..
Άρθρο 50
Καθορισµός της συνάφειας των τίτλων σπουδών µε την ΕΑΕ.
Άρθρο51
Συµπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής
Άρθρο 52
Καθορισµός ωρολογίων προγραµµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 53
Θέµατα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυµπιάδες.
Άρθρο 54
Ρύθµιση θεµάτων του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων.
Άρθρο 55
Ρύθµιση θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων Υπουργείου Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
……………
Άρθρο 66
Ρυθµίσεις για τα ζητήµατα της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.
Εδώ υπάρχει η σημαντική ρύθμιση για το τέλος της 3ωρης μείωσης του διδακτικού ωραρίου των Υπευθύνων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών & Πληροφορικής.
orario-ypeuthinon-ergastirion