Λύσεις των θεμάτων των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής Γυμνασίου-Λυκείου 2016

Οι λύσεις εδώ:

A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

B΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ευχαριστώ τον συνάδελφο Φυσικό Πάλλα Δήμο που μου έστειλε τα παραπάνω links με τις λύσεις των Θεμάτων.
Ο Διαχειριστής