Ενημέρωση για οδοιπορικα καθηγητων

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απάντηση που λάβαμε από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), σε σχετικό ερώτημα της υπηρεσίας μας, οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται καταβολή οδοιπορικών εξόδων λόγω διάθεσης και στην διαδρομή τους προβλέπεται διέλευση από διόδια, δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να διέρχονται από αυτά (ή έστω από ένα σημείο διοδίων, όπως σας είχαμε ζητήσει με προηγούμενο email). Μπορούν, αντιθέτως, να χρησιμοποιούν παρακαμπτήριες οδούς για την μετακίνησή τους, μόνο που σε αυτή την περίπτωση θα δικαιούνται αντί για χιλιομετρική αποζημίωση (0,15€/χλμ) αντίτιμο εισιτηρίου ΚΤΕΛ. Για μετακινήσεις σε διαφορετικό Δήμο (πχ Λαμία – Πελασγία ) αν ο εκπαιδευτικός επιλέξει να διέλθει από διόδια, θα πρέπει να διέλθει από το σύνολο αυτών που υπάρχουν στη διαδρομή του προς το σχολείο διάθεσης και να τα προσκομίσει στην υπηρεσία μας μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όταν αυτά τους ζητηθούν. Σε αυτή την περίπτωση θα αποζημιωθεί με βάση τη χιλιομετρική αποζημίωση (0,15€/χλμ) συν την αξία των προσκομισθέντων διοδίων. Για μετακινήσεις εντός του ίδιου Καλλικρατικού Δήμου η διέλευση από διόδια δεν αποζημιώνεται αφού το ποσό αποζημίωσης προκύπτει επιλέγοντας το μικρότερο ποσό ανάμεσα στην χιλιομ αποζημίωση (συν την αξία διοδίων) και στο αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ (που είναι σχεδόν πάντα μικρότερο).
Σχετικά με το χρόνο υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από την υπηρεσία μας.

ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος. Π
Τηλ: 2231032363