Προκήρυξη θέσης Υπευθύνων των Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) και συνεργατών

Η προκήρυξη:  ekfe_yp_prok.pdf

Το ΦΕΚ: Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών – Αρμοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ

ΦΕΚ 998Β/2006