Υλικό για την Πληροφορική Β & Γ Λυκείου

http://spinet.gr/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Ενα ολοκληρωμένο site με ασκήσεις και παραδείγματα στο Δομημένο Προγραμματισμό χρησιμοποιώντας το περιβάλλον της Γλωσσομάθειας.
SITE : http://www.tosteki.tk/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:forum Πληροφορικης
http://users.sch.gr/alkisg/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Ο Διερμηνευτής της Γλώσσας είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθμων Διερμηνευτήςσε μορφή ψευδοκώδικα, ειδικά σχεδιασμένο για τη ΓΛΩΣΣΑ προγραμματισμού που διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) της Γ΄ Ενιαίου Λυκείου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο , Pascal ,Prolog
http://www.angelfire.com/my/kosmos/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο
SITE:http://dide.flo.sch.gr/Exercises/pliroforiki-g-en-lykeiou.html
Ασκήσεις για το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
https://sites.google.com/site/kgmargaritis/home/yliko
SITE : http://dide.flo.sch.gr/Plinet/plinet.html
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Καταπληκτικές σημειώσεις σχεδόν για τα πάντα στο χώρο της πληροφορικής