Ο αριθμός των αναπληρωτών που δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν

Σε 438 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι 382 εξ αυτών δεν παρουσιάστηκαν για να αναλάβουν υπηρεσία, ενώ οι 56 ανέλαβαν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτήθηκαν.

Από την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι οι 167 παραιτήσεις ή μη αναλήψεις αφορούν προσλήψεις στην Πρωτοβάθμια, Γενική και Ειδική Εκπαίδευση και οι υπόλοιπες 267 τη Δευτεροβάθμια. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα που δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν.

Για τους 438 αυτούς εκπαιδευτικούς είναι σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011, σύμφωνα με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο εντός πέντε ημερών ή αναλαμβάνουν και παραιτούνται διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και το επόμενο σχολικό έτος.

Σημειώνεται ότι από το επόμενο σχολικό έτος καταργείται η ποινή του διετούς αποκλεισμού για τους αναπληρωτές οι οποίοι θα προσληφθούν το 2016-17 και δεν  θα αναλάβουν υπηρεσία ή θα παραιτηθούν, σύμφωνα με ρύθμιση που πέρασε πρόσφατα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ
ΠΕ70 48
ΠΕ06 27
ΠΕ70.50 27
ΠΕ16.01 20
ΠΕ02 19
ΠΕ07 19
ΠΕ09 19
ΠΕ04.04 17
ΠΕ03 16
ΠΕ08 14
ΠΕ04.01.50 13
ΠΕ32 10
ΠΕ60 10
ΤΕ16.00 10
ΠΕ02.50 9
ΠΕ03.50 8
ΠΕ05 8
ΠΕ19 8
ΠΕ71 8
ΠΕ04.01 7
ΠΕ04.02 7
ΠΕ14.04 7
ΠΕ18.35.50 7
ΠΕ01 6
ΠΕ04.05 6
ΠΕ60.50 6
ΠΕ10 5
ΠΕ11.01 5
ΠΕ13 5
ΠΕ18.10 5
ΠΕ11 4
ΠΕ04.04.50 3
ΠΕ12.04 3
ΠΕ12.05 3
ΠΕ14.04.50 3
ΠΕ17.07 3
ΠΕ18.18 3
ΠΕ04.02.50 2
ΠΕ08.50 2
ΠΕ10.50 2
ΠΕ13.50 2
ΠΕ14.05 2
ΠΕ17.04 2
ΠΕ18.03 2
ΠΕ18.12 2
ΠΕ18.13 2
ΠΕ18.23 2
ΠΕ18.31 2
ΠΕ20 2
ΠΕ05.50 1
ΠΕ06.50 1
ΠΕ12.01 1
ΠΕ16.01.50 1
ΠΕ16.02 1
ΠΕ17.01 1
ΠΕ17.06.50 1
ΠΕ18.03.50 1
ΠΕ18.30.50 1
ΠΕ18.33 1
ΠΕ18.36.50 1
ΠΕ18.41 1
ΠΕ19.50 1
ΤΕ01.19 1
ΤΕ01.22.50 1
ΤΕ16.00.50 1