Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και  ΕΠΑ.Σ.
2008_118842.zip [doc]

“Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.
2008_119052.pdf

Διευκρινιστικές οδηγίες στην υπ’ αριθμ. 119052/Γ2/17-09-2008 εγκύκλιό μας:
“Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.”.
2008_127070.doc

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ. Α.(ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».
2008_140990.doc

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΩΝ KAI ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε
2008_kladoi_eidikotites.pdf