Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελούμενων ανέργων στο πλαίσιο της Πράξης: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014 – 2015»

Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελούμενων ανέργων στο πλαίσιο της Πράξης:
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014 – 2015», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προβολή αρχείου