Πρόσκληση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ν. Φθ/δας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας, στα πλαίσια αγαστής σχέσης σεβασμού και ισοτιμίας, ουσιαστικής επικοινωνίας, προσέγγισης και επαφής με τη λειτουργία της Διεύθυνσης σε όλα τα επίπεδα, προσκαλεί τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να προσέλθουν προαιρετικά στη Διεύθυνσή μας, βάσει προγράμματος που επισυνάπτεται, για να παρακολουθήσουν τις καθημερινές μας δράσεις και διεκπεραιώσεις. Με αυτό τον τρόπο, θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους μας να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που μας απασχολούν και να δεχθούμε προτάσεις για την ακόμη καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία προς όφελος της εκπαιδευτικής μας κοινότητας.
το πρόγραμμα