Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Το έγγραφο εδώ

“Με την παρούσα παρέχεται πληροφόρηση προς την εκπαιδευτική κοινότητα και ιδιαίτερα προς τους μαθητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε εξετάσεις αξιολόγησης του επιπέδου γλωσσομάθειας, που θα πραγματοποιηθούν σε σχολικά εργαστήρια πληροφορικής και σε ελεγχόμενη γεωγραφική κλίμακα.”