Τροποποίηση της απόφασης καθορισμού της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Y.A με Αριθμ. Φ.354.11/102/178743/Ε3/2015
Τροποποίηση της απόφασης καθορισμού της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους.
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 573/208092/Ε3/19−12−2014 (ΦΕΚ 3530 Β΄/30−12−2014) υπουργική απόφαση καθορισμού της έδρας και της περιφέρειας αρμοδιότητας των Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε., ως εξής:
Α. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 10 – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (3)
Οι παράγραφοι 1, 2, 3 τροποποιούνται ως εξής:
1. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, Α΄ και Β΄ Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Α΄ και Β΄ Πειραιά, Α΄ και Β΄ Λέσβου, Α΄ και Β΄ Σάμου, Α΄ και Β΄ Χίου, Αχαΐας,Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Α΄ και Β΄ Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Κυκλάδων, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Βοιωτίας, Α΄ και Β΄ Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Α΄ Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καρδίτσας, Λάρισας, Α΄ και Β΄ Μαγνησίας, Τρικάλων, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.
3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Β΄ Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.
Β. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 19 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (27)
Η παράγραφος 16 τροποποιείται ως εξής: «16. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Α΄ Θεσσαλονίκης (εκτός από τον καλλικρατικό δήμο Πυλαίας−Χορτιάτη) και Χαλκιδικής και τους καλλικρατικούς δήμους Καλαμαριάς, Θέρμης και Θερμαϊκού.»
Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 – ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (107)
Η παράγραφος 53 τροποποιείται ως εξής:
«53. Δυο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Καλαμάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας την περιοχή μετάθεσης Μεσσηνίας.»
Η παράγραφος 54 διαγράφεται. Οι επόμενοι παράγραφοι για τον κλάδο ΠΕ02 αναριθμούνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως