Τι προβλέπει ο προυπολογισμός 2016 για το Υπουργείο Παιδείας

εδώ

Για το Υπουργείο Παιδείας η Εισηγητική Έκθεση αναφέρει:
pr-2016-minedu-ee
Δελτίο Τύπου Κατάθεσης Προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός 2016

Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση

Κύρωση Κ.Π. 2016

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Νομοθετικό Έργο κατά το έτος 2014

Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου