Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γ/σιου & Λυκείου

26ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2016 και
4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2016»

Αναλυτικά εδώ

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2016 και για τις τρεις τάξεις,καθώς και ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2016 και για τις τρεις τάξεις, θα διενεργηθούν στις 05 Μαρτίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:30 π.μ.