Παραλαβή πιστοποιητικών ΤΠΕ

Ενημερώνουμε τους Εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε Φθιώτιδας ότι μπορούν να παραλαμβάνουν από τη Διεύθυνση μας τις πιστοποιήσεις των ΤΠΕ στην εκπαίδευση , επιπέδων Α & Β, των χρονικών περιόδων 2012 και 2013.

Υπεύθυνη: Κράββαρη Κατερίνα (5ος όροφος Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας – Κύπρου 85 Λαμία – τηλ. Επικοινωνίας 2231022964)