Απόφαση για μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΔΙΕΚ Λαμίας

Απόφαση για μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΔΙΕΚ ) Λαμίας για συμπλήρωση του ωραρίου τους μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2015-2016
πατήστε εδώ