Διευκρινίσεις σχετικά με αναγνώριση εκπαιδευτικής υπηρεσίας για μείωση ωραρίου

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με Αρ. Πρωτ. 181230/Ε2/11-11-2015 η αναγνώριση προϋπηρεσίας καθορίζεται  από την παρακάτω εγκύκλιο:
Προβολή αρχείου