Εκδήλωση από το 6ο Γυμνάσιο Λαμίας θέμα “Be a buddy not a bully”

Το 6ο Γυμνάσιο Λαμίας πραγματοποιεί Διεθνή Συνάντηση με 8 Ευρωπαϊκές χώρες για συζήτηση και εύρεση καλών πρακτικών για τον σχολικό εκφοβισμό (bullying), στα πλαίσια προγράμματος Erasmus+ με θέμα “Be a buddy not a bully” χρηματοδοτούμενο από το ΙΚΥ.
Η συνάντηση θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου 2015 στο Ξενοδοχείο Σαμαράς και ώρα 9.30π.μ.

Η Διευθύντρια

Κουτσονίκα Ανδρονίκη