Παρουσιολόγια που αφορούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Σας αποστέλλουμε τα παρουσιολόγια που αφορούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) .

-Οδηγίες θα βρείτε σε συνημμένο αρχείο καθώς και στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος (σελ23) .

-Επίσης να συμπληρώσετε και να αποστείλετε μαζί και το παρουσιολόγιο Οκτωβρίου (το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  3-11-2015) και του εντύπου ατομικών στοιχείων για κάθε εκπαιδευτικό.

Αφορά τους εκπαιδευτικούς και τα στοιχεία που αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα

Πληροφορίες:
Σταματίου Ιωάννης
Τσαπή Ιωάννα
τηλ.2231027849
ΟΛΑ τα αρχεία εδώ