Αναβολή ημερίδας στο ΤΕΙ Λαμίας με τίτλο: «Ένα ταξίδι στις εξελίξεις της σύγχρονης Φυσικής»

Για λόγους απρόβλεπτους και προσωπικούς, τρεις ομιλητές δεν μπορούν να συμμετέχουν στην ημερίδα με τίτλο: «Ένα ταξίδι στις εξελίξεις της σύγχρονης Φυσικής», που διοργανώνει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Η Ημερίδα αναβάλλεται και θα γίνει προσπάθεια να μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία εντός του 2015.
Η Οργανωτική Επιτροπή