Ημερίδα για το εκπαιδευτικό εργαλείο ‘Μιλώ Ελληνικά’ ‘SpeakGreek’

Ημερίδα για το εκπαιδευτικό εργαλείο ‘Μιλώ Ελληνικά’ ‘SpeakGreek’

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 9.00-14.00
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος:
SpeakGreek «Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού συστήματος βιοανατροφοδότησης για τεμαχιακά και υπερτεμαχιακά στοιχεία της Ελληνικής: Εφαρμογή στην εκμάθηση και διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και στην κλινική παρέμβαση»,

οργανώνουμε ημερίδα για την ενημέρωση του κοινού για το εκπαιδευτικό εργαλείο που υλοποιήθηκε στο έργο.

Το SpeakGreek είναι ένα ελεύθερα προσβάσιμο διαδικτυακό εργαλείου εκπαίδευσης της προφορικής γλώσσας για μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και για άτομα με προβλήματα ακοής και ομιλίας.
Το εκπαιδευτικό εργαλείο είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο σύνδεσμο:
http://speakgreek.web.auth.gr

Η ημερίδα απευθύνεται σε μαθητές της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, σε άτομα με διαταραχές ακοής και ομιλίας, σε εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, ιατρούς, γονείς, σπουδαστές και ερευνητές στο χώρο των επιστημών της ομιλίας. Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό εργαλείο, τα εργαστήρια που συμμετείχαν στην υλοποίησή του, και να δώσει την ευκαιρία για ελεύθερη συζήτηση και ανατροφοδότηση μεταξύ των οργανωτών και συμμετεχόντων.

Η ημερίδα προσφέρεται δωρεάν και δίνεται βεβαίωση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα καθώς και η φόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμα στο

http://www.enl.auth.gr/phonlab/sg/.

1 thought on “Ημερίδα για το εκπαιδευτικό εργαλείο ‘Μιλώ Ελληνικά’ ‘SpeakGreek’

Comments are closed.