Πρόγραμμα μαθημάτων για τον διαγωνισμό «Θαλής» της ΕΜΕ Φθ/δας

Πρόγραμμα μαθημάτων για τον διαγωνισμό «Θαλής»
Σάββατο 24-10-2015
Τα δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό «Θαλής» της Ε.Μ.Ε. θα πραγματοποιηθούν στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας, ως εξής:
εδώ