ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

https://www.aithmata-ktyp.gr/

Στην αρχική σελίδα,
ktyp1
την πρώτη φορά βάζετε :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΕΠΘ) π.χ. 4601234
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΕΠΘ) π.χ. 4601234
και μετά ορίζεται το συνθηματικό που επιθυμείτε:
ktyp2

Το νέο συνθηματικό θα χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εφαρμογής.