Το 3ο Γυμνάσιο Λαμίας στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το 3ο Γυμνάσιο Λαμίας στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγωγής Υγείας του σχολικού έτους 2014-2015 εκπονήθηκε στο σχολείο μας η διαθεματική βιωματική δράση “Αγαπώ τη θάλασσα”, η οποία κατατέθηκε και αξιολογήθηκε από επιστημονική επιτροπή, λαμβάνοντας έγκριση παρουσίασης στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας που θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου 2015 στη Λάρισα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι η επιλογή της δράσης του σχολείου μας από πλήθος κατατεθειμένων προγραμμάτων αποτελεί ουσιαστικά την επιβράβευση τόσο των συναδέλφων που πραγματοποίησαν το πρόγραμμα, όσο και των μαθητών και μαθητριών του γυμνασίου μας που συνέβαλαν τα μέγιστα για την επιτυχή ολοκλήρωσή του, διαθέτοντας αφειδώς τον ελεύθερο χρόνο τους, αφού πολλά μέρη της βιωματικής δράσης για την απόκτηση δεξιοτήτων ελάμβαναν χώρα τα Σάββατα.

-Ο-
Δντης
ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ