Τα νέα όρια συνταξιοδότησης. Πόσο αυξήθηκαν

nea-oria-ilikias-sidaxis
Εξήγηση πίνακα με ένα παράδειγμα: Αν το 2017 είμαι 52 χρονών η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 58 χρόνια και 5 μήνες.
Περισσότερες  πληροφορίες  για τα παραπάνω στο άρθρο 1 του 4337/2015
και στον  4336/2015.
Τα όρια ηλικίας με τον νόμο 4336 με ημερομηνία 14 Αυγούστου 2015 είναι τα παρακάτω:
sidaxeis_n4336

Δεν θίγονται: Εξαιρούνται και διατηρούν το υφιστάμενο καθεστώς οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε εργασία τέκνων. Τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα (ως τη δημοσίευση του νόμου), δηλαδή για όσους συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας (όπως προβλέπονται σε κάθε περίπτωση), δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε. Επομένως, όσοι ασφαλισμένοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν από τη δημοσίευση του νόμου, ακόμη και αν δεν έχουν μέχρι στιγμής συνταξιοδοτηθεί, θα συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του νόμου.
Ποιοι θίγονται: Από την αύξηση των ορίων ηλικίας επηρεάζονται οι μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ που ως την ψήφιση του νόμου είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα με 5.500 ένσημα και ανήλικο παιδί αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικίας. Θίγονται επίσης οι μητέρες ανηλίκων στα πρώην ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ και τράπεζες) που είχαν συμπληρώσει 25ετία ως τις 31.12.2010 και μπορούσαν να αποχωρήσουν στα 50 με πλήρη σύνταξη, όπως και οι μητέρες ανηλίκων που είχαν συμπληρώσει 25ετία ως τις 31.12.2011 και τις 31.12.2012 και κατοχύρωσαν δικαίωμα για σύνταξη από τα 52 ή τα 55 με πλήρη και τα 50 ή τα 55 με μειωμένη αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές το όριο εξόδου αυξάνεται από 6 μήνες ως 15 χρόνια.
Οι παραπάνω επισημάνσεις είναι από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ

sidaxis-35etia

Επιμέλεια παρουσίασης: Καλοδήμος Δ.