Επιμορφωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο να συμμετάσχουν στις επιμορφωτικές συναντήσεις που διοργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι κλάδου ΠΕ04 και τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), παρακαλούνται οι Διευθυντές Δ/θμιας Εκπ/σης, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ04, τους Υπευθύνους ΕΚΦΕ και τους Διευθυντές των Γυμνασίων και των Λυκείων να προγραμματίσουν τη διεξαγωγή των συναντήσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
Αθήνα, 01-10-2015
Αρ. Πρωτ. 153927/Δ2