Πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για το νέο ασφαλιστικό

ΠΟΡΙΣΜΑ της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πρόταση ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος
(ΥΑ 37564/9.10327/21.8.2015)]
εδώ