Συνέδριο με θέμα: Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες

Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες
Πανελλήνιο συνέδριο 16-17 Απριλίου 2016
Πύργος Παιδαγωγικού Θεσσαλονίκη

Περισσότερα στη ιστοσελίδα του συνεδρίου : http://physcool.web.auth.gr/synedrio2016/